मिलेर फालौँ भ्रष्टचारको जालोः सुशासन प्रवर्द्धनमा गरौँ हातेमालो।

6 February, 2023

शोध प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण सम्बन्धी सूचना।

31 January, 2023

तहवृद्धि गरिएका कर्मचारीहरुको नामावली

13 January, 2023

Invitation for Sealed Quotations

6 January, 2023

तह वृ्द्धिसँग सम्बन्धित ।

5 January, 2023

शोधवृति(अनुसन्धान) सहयोग सम्बन्धी सूचना।

3 January, 2023

चौँथो, पाँचौ र सातौँ तहका कर्मचारीको तह वृद्धिका लागि निवेदन माग गरिएको सूचना।

2 January, 2023

सामुदायिक मा.वि.मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सहयोगका लागि प्रदान गरिने आर्थिक अनुदान सम्बन्धी सुचना

7 November, 2022

कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७६ (वन, वन्यजन्तु, वातावरण, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन र विज्ञान तथा प्रविधि तर्फको)

7 November, 2022

औधोगिक मेला संचालन सहयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हानको सूचना

7 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction