बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (चमेना गृह र ग्यारेज निर्माण)

7 November, 2022

सामुदायिक मा. वि. मा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी कार्य सम्पन्न म्याद पुन:थप गरेिएको सूचना

7 November, 2022

घरभाडा लिने सम्बन्धी सूचना

7 November, 2022

होमेस्टे अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना।

7 November, 2022

यस मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुसँग सम्बन्धित सम्पर्क विवरण

7 November, 2022

प्रदेश उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०७७

7 November, 2022

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका

7 November, 2022

फर्म अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना।

7 November, 2022

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन मूल्याङ्कन तथा सिफारिस समितिमा रहने वातावरण विज्ञहरुको सूचिको लागि दरखास्त आव्हान सन्बन्धी सूचना।

7 November, 2022

पर्यटन व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण सम्बन्धी सूचना

7 November, 2022

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय. प्रदेश नं. १, नेपाल.
Under Construction